26 september 2018
Velkommen til Lægerne Søborg Torv

Bruger du sovemedicin eller angstdæmpende medicin?

Vejledning til patienter om nedtrapning af benzodiazepiner
Bruger du sovemedicin eller beroligende medicin af benzodiazepin-typen?


Sundhedsstyrelsen anbefaler, at:

Sovemedicin kun bør bruges i helt specielle tilfælde, og hvis det skøndes nødvendigt højst i 1-2 uger og
beroligende medicin kun i 4-6 uger, 
fordi virkningen begynder at aftage efter kort tids brug, og herefter vil kun bivirkningerne være tilbage:

Bivirkninger:
  • Svimmelhed (faldtendens)
  • Døsighed
  • Hukommelsesbesvær
  • Koncentrationsbesvær
  • Nedsat reaktionsevne (farligt at køre bil)

De fleste opdager ikke, at de er påvirkede af lang tids brug af benzodiazepiner, men det er bevist i utallige undersøgelser og mange pårørende bemærker det.

Et brat ophør med medicinen kan give dig abstinenser, og det er netop beviset for, at du er afhængig. De mest almindelige abstinenssymptomer er:
  • Angst
  • Uro
  • Søvnbesvær

Derfor skal du trappe langsomt ud af behandlingen, fx ved at fjerne ¼ -½ tablet med 1-2 ugers interval. Søg evt. mere information på www.medicinmedfornuft.dk og snak med din læge om nedtrapning.

Hvis du har fået sovemedicin og beroligende medicin i kun et par uger, kan du sikkert godt holde op på en gang, men det sikreste er at nedtrappe over nogle dage, så du ikke bliver overrasket over begyndende abstinenser.

Lægerne Søborg Torv vil derfor arbejde mod at blive en benzodiazepinfri praksis.

Patienter som ikke tidligere har fået denne slags medicin vil ikke få udskrevet benzodiazepin.

Patienter som allerede er i behandling vil få tilbud om nedtrapning

Recept vil kun udstedes ved konsultation dvs. ingen recepter af denne type medicin vil udstedes over telefon eller internet.
Patienten vil kun få udskrevet mindstepakke evt. højst til én måneds forbrug ad gangen.

Vi er opmærksomme på at dette kan være svært for enkelte patienter, så tal med en af lægerne om hvordan din nedtrapningsplan skal se ud.

Der er kommet restriktioner på retten til at køre bil, hvis du er i fast behandling med nerve- eller sovemedicin. Tal med lægen om dette.


Er du omfattet? Ja, hvis du får nedenstående som nerve- eller sovemedicin:

Alopam
Alprazolam
Alprox
Apodorm
Apozepam
Bromam
Diazepam
Flunipam
Flunitrazepam
Frisium
Halcion
Hexalid
Imoclone
Imovane
Imozop
Klopoxid
Lexotan
Mogadon
Nimadorm
Nitrazepam
Noctamide
Oxabenz
Oxapax
Pacisyn
Pronoctan
Risolid
Rivotril
Sonata
Stesolid
Stilnoct
Tafil
Temesta
Valaxona
Zolpidem
Zonoct
Zopiclon
Zopiclone
Zopiklon